Helenium (Zonnekruid)
Leren bijenhouden in overeenstemming met de natuur van de Bij.

De Bijentuin

Het zoemt op de website van stichting De Bijentuin!

Op een prachtige plek op landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen bevindt zich ‘de Bijentuin’.

Een tuin met speciale bijen-planten,-struiken,-en bomen waar momenteel 11 bijenvolken een plekje hebben gevonden. De meeste zijn gehuisvest in de in 2011 gebouwde bijenstal, een aantal staan verspreid in de tuin. Ze worden verzorgd door momenteel 5 imkers.

Het motief om hier te beginnen met een initiatief om de bijen te ondersteunen is de alsmaar verslechterende toestand van de bijen en de grote bijensterfte.

Centrale vraag hierbij is: hoe kan de vitaliteit van de bijen bevorderd worden?

Want vitale volken zijn beter bestand tegen schadelijke omgevingsfactoren, en parasieten als de varroamijt en maken meer kans te overleven.

 

Bijvriendelijk of bd-imkeren

Als eerste focussen we op de wijze van imkeren.

Door bijvriendelijk, of  op biologisch-dynamische wijze te imkeren, afgestemd op de natuurlijke levenswijze van de bij, en die te ondersteunen, kan een volk zich ontwikkelen naar zijn eigen aard en wijsheid. Deze ongestoorde, begeleide ontwikkeling is een voorwaarde voor gezondheid.

Dat betekent concreet dat er bijv. geen kunstmatige ingrepen plaatsvinden, niet aan kunstmatige koninginnenteelt wordt gedaan en dat de bijen mogen zwermen en hun eigen raten bouwen. (zie de uitgangspunten).

Ook is het belangrijk dat de bijen het door henzelf verzamelde voedsel, de honing, mogen houden als wintervoorraad en niet, als surrogaat, suikerwater toegediend krijgen. Honing bevat de voor hun vitaliteit onontbeerlijke vitaminen, mineralen en afweerstoffen die in de suiker ontbreken.

Er wordt in de Bijentuin dus pas honing geoogst als er overvloed is.

 

Bijenwoningen

Speciale aandacht is er voor de bijenwoningen – in welke behuizingen gedijen de bijen het beste, aan welke voorwaarden moeten deze voldoen zodat bijv. de bijen een ononderbroken broednest  kunnen bouwen. Er wordt geëxperimenteerd met allerlei typen behuizingen.

 

Vergroten van de voedselbronnen

Het andere zeer belangrijke aandachtspunt is de voedselvoorziening van de bijen.

Bijen hebben om te kunnen leven grote hoeveelheden van zowel honing als stuifmeel nodig die ze verzamelen uit bloeiende planten, bomen en struiken.

In vergelijking met vroeger tijden, toen er nog geen monocultures waren, de soortenrijkdom veel groter was en het onkruid niet verdelgd werd, zijn de drachtbronnen voor de bijen zodanig afgenomen dat er in grote delen van het land rustig van ‘drachtarmoede’ kan worden gesproken. Bovendien is er grote zorg over de verontreiniging van nectar en stuifmeel door het gebruik van pesticiden.

De bijentuin en het ‘bijenbomenbos’ die rondom de bijenstal zijn aangelegd, met een rijke selectie van voor bijen aantrekkelijke soorten, dienen als extra voedselbron voor onze bijen, maar ook als inspiratiebron voor bezoekers.

 

Onderzoekende houding

Door ons te verdiepen en in te leven in de bijen, ervaringen met elkaar te evalueren, te studeren  en onderzoek te doen, hopen we steeds beter op hen afgestemd te raken en de juiste maatregelen ter ondersteuning en vitalisering te kunnen nemen.

 

Educatie en voorlichting

In de Bijentuin zijn bezoekers van harte welkom, daarbij ontvangen we graag groepen volwassenen en schoolklassen om over het wonderbaarlijke bijenleven te kunnen vertellen, de gevaren die hen bedreigen en over het belang van drachtplanten. Ook het geven van cursussen en thema-avonden staan op het programma.

We hopen met de Bijentuin een inspirerende ervarings- en leerplek te creëren waar het wezen ‘Bij’ ontmoet kan worden en waar bewustzijn wordt gewekt voor de onmisbare rol van de bijen voor mens en natuur.

Zwermen ophalen?

Bel ons voor het weghalen van zwermen:

06-42133257 Jos Willemse
0343-512477 Marian v.d. Berg