Helenium (Zonnekruid)
Leren bijenhouden in overeenstemming met de natuur van de Bij.

ANBI

ANBI informatie.  

 

Naam  Stichting de Bijentuin, opgericht 26 januari 2010.    

RSIN of het fiscaal nummer   821899430    

 

Contactgegevens

E-mailadres: post@debijentuin.nl

Postadres:   Stichting de Bijentuin,  Florastraat 8, 3972 ES Driebergen.

Telefoon: 0343-512477

Adres bijenstal:  Landgoed Kraaybeekerhof, Diederichslaan 25, 3971 PA Driebergen  

 

Bestuurssamenstelling

Mw. M. van den Berg-Wieriks

Dhr. F. de Bruijn

Mw. M. Rijksen

 

 

Beleidsplan 2010-2015

A)Oprichten van les-bijenstal(len)

Door middel van gerichte fondswerving bij stichtingen, bedrijven en particulieren de bijenstal op Kraaybeekerhof ontwerpen en (laten) bouwen en onderhouden.

Les bijenstal inrichten en exploiteren.

B) Bijwaardig-Imkeren in alle opzichten stimuleren en realiseren

Vertegenwoordigen van BD-imkers regio Midden Nederland. Waarvoor lezingen en bezoeken aan andere bijenstallen/bd-imkers uit de regio. (zie: www.bdimkers.nl)

Het verzorgen van de bijenvolken en hun behuizing. 

C) Cursussen/voorlichting/educatie

Imker cursussen: “natuurlijk imkeren” en drachtbevordering, voorlichting geven via o.a. open dagen, ontvangen van groepen waaronder schoolklassen,  ontvangst van groepen voor rondleidingen, verzorgen van lezingen en filmavonden.

Studie en onderzoek in het kader van vitaliteit bevordering van de bijen.

Deskundigheidbevordering van de imkers.

D) Bevorderen drachtplanten en drachtbomen  voor insecten waaronder de honingbij.

Door middel van gerichte fondswerving bij stichtingen, bedrijven en particulieren een drachtplantentuin en bijen-bomen-bos op Landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen ontwerpen en (laten) aanleggen en onderhouden naast de les-bijenstal.

Samenhang voldoende dracht en bij-waardig imkeren en gezonde vitale bijen onder de aandacht brengen.

E) Door warme betrokkenheid gedragen.

Verzorgen van een op te bouwen vriendenkring met een twee jaarlijkse nieuwsbrief en jaarlijkse vriendendag. Vrienden worden ook uitgenodigd voor de verschillende activiteiten.

Contacten onderhouden met imkers uit de omgeving.

Een betrokken groep van imkers vormen die met elkaar dit initiatief dragen en verder ontwikkelen.

Een betrokken groep van vrijwilligers vormen die praktisch dit initiatief helpen realiseren.

Vrijwilligers zijn welkom bij alle activiteiten.

Beloningsbeleid

Er zijn geen medewerkers in dienst van de Stichting.

De medewerkers verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.  

Doelstellingen 

Uit de oprichtingsakte

Het bevorderen van het imkeren op zodanige wijze dat de vitaliteit van de bijen bevorderd wordt.

Hierover voorlichting geven aan kinderen en volwassenen zodanig dat bewondering en respect gekweekt wordt voor de samenhangen in de natuur en de rol van de bijen hierin.

Educatie verzorgen op het gebied van imkeren in al haar facetten.

Activiteiten ontplooien op het gebied van de aanplant van drachtplanten/bomen/struiken en bewustzijn wekken voor het belang van drachtplanten in de natuur.

Oprichten en beheren van één of meer bijenstallen.

Winst wordt niet beoogd.  

Uitgeoefende activiteiten:

Les-bijenstand

Verzorging van de volken en hun behuizingen, nieuwe zwermen huisvesten

Studie en onderzoek om zoveel mogelijk afgestemd op het bijenwezen te kunnen handelen en vitaliteitsbevorderend te kunnen werken

Drachtplantentuin

*Werkactie in het voorjaar i.h.k. van NL doet van het Oranjefonds – voorbereiden van de tuin voor het planten

*Aanleg van de 2e fase van de drachtplantentuin met vaste planten en   struiken en aanvulling van de bomen in het bijenbomenbos

*Najaarsactie i.h.k. van de Burendag van het oranjefonds – het planten van   7000 bolletjes rondom de bijenstal

Cursussen

Cursus’ natuurlijk bijenhouden’ met Albert Muller, 5 avonden in het voorjaar

Drachtplantencursus met Albert Muller, 3 avonden in het najaar

Het geestelijk wezen van de bijen 4 en 5 febr, seminar met Karsten Massei 

Avonden voor regionale imkers en belangstellenden

Wim van Grasstek – de voorjaarsinspectie

Theo Georgiades – ‘de geschiedenis van de Bij door de tijden heen –   hun betekenis in de verschillende culturen’  

Vriendenmiddag

Jaarlijkse ontvangst van de vrienden  

Filmvertoning

De bijenfilm ‘Queen of the sun’  in samenwerking met Odin/Estafette in de Parklaankerk in Driebergen.  

Voorlichting

* Ontvangst van verschillende groepen en schoolklassen in de Bijentuinen ontvangst op de jaarlijkse Open Imkerijdag

* Aanwezigheid op de Open Dagen en Kerstmarkt van Kraaybeekerhof  

* Voorlichting aan vele individuele bezoekers

* Het verzorgen van een aantal lezingen op verzoek op verschillende  locaties  

Financiële verantwoording

Via onderstaande links vindt u een beknopt overzicht van de financiën over 2016 tot en met 2018.

Mocht u vragen hebben of nadere informatie wensen dan helpen wij u graag.

Stuurt u ons dan aub een e-mail.

De Bijentuin fin. jaaroverzichten 2016-2018

De Bijentuin Balans 2016-2018

Zwermen ophalen?

Bel ons voor het weghalen van zwermen in de regio Driebergen:

0343-512477 Marian v.d. Berg
06-52299075 Frank de Bruijn

Woont u verder weg, neem dan contact met een imker bij u in de buurt. Voor vragen over hommels: www.bijenstichting.nl